За счет поступлений и взносов от государства и граждан в 2020 году Фонд смог увеличить объемы финансирования сразу нескольких направлений оказаний медуслуг – это консультации узких специалистов, диагностика, обслуживание в дневных стационарах, реабилитаци

Мемлекет пен азаматтардан түсетін түсімдер мен жарналар есебінен 2020 жылы Қор медициналық қызмет көрсетудің бірнеше бағытын қаржыландыру көлемін арттыра алды – бұл бейінді мамандардың консультациясы, диагностика, күндізгі стационарларда қызмет көрсету, оңалту, деп ОКҚ брифингінде ӘМСҚ басшысы Болат Төкежанов мәлімдеді.

Әрбір адам медициналық сақтандыруды пайдаланған жоқ, бірақ оның жарналары мыңдаған басқа пациенттердің өмірін сақтап қалуға жұмсалды. Қажет болғанда оларға көмек қолы созылатын болады. Сондықтан медициналық сақтандыру міндеттілік және ынтымақтастық қағидаттарына негізделген.

-----------------------------------------

За счет поступлений и взносов от государства и граждан в 2020 году Фонд смог увеличить объемы финансирования сразу нескольких направлений оказаний медуслуг – это консультации узких специалистов, диагностика, обслуживание в дневных стационарах, реабилитация, сообщил на брифинге в СЦК глава ФСМС Болат Токежанов.

Не каждый человек воспользовался медицинской страховкой, но его взносы пошли на спасение жизней тысячи других пациентов. При необходимости им также протянут руку помощи. Именно поэтому медстрахование основано на принципах обязательности и солидарности.

 

Адалдық сағаттары

15 қазан 2019 жылы ШЖҚ « Облыстық клиникалық инфекциялық ауруханасы» МКК «Адалдық сағат» семинары бойынша, «Сыбайлас жемқорлык» тақырыбында жиналыс өткізілді. Жиналысқа аурухананың бас дәрігері, бас дәрігердің орынбасарлары, бөлім меңгеруіпілері, кәсіподақ үйымыньщ төрайымы, дәрігерлер, студенттер қатысты.

«Сыбайлас жемқорлық» тақырыбында ұжымның кәсіподақ ұйымының төрайымы Б.Ж.Кужиева баяндама жасады. «Сыбайлас жемқорлық» - мемлекеттік қүрылымдардың экономика аясында қылмысты қүрылымдармен біте қайнасуы, сондай- ақ мемлекеттегі лауазымды адамдардың, қоғамдык және саяси қайраткерлердің сатылғьпптығы, парақорлығы. Өзінің қызметтік мәртебесі мен өкілеттіктерін жеке, топтық және өзге де бейқызметтік мүд делер үшін пайдалану жолымен жеке игіліктерді алу әрекетінен көрініс табады. ҚР Қылмыстык кодексінің өкілеттіктерді теріс пайдалану (228 бап), коммерциялық сатып алу (231 бап), қызмет өкілеттігін теріс пайдалану (307 бап), пара алу (311 бап), қылмыстық жалғандык жасау (314 бап).

Қазақстан әлі сыбайласкан жемкорлык деңгейі өте жоғары елдер қатарында. Қазақстан 2008 жылғы рейтинг бойынша 151 орыннан 145 орынға шықты. Сыбайласқан жемқорлықтан арылған мемлекетте индекс 10 балды көрсетеді. Сол себептен, Қазақстан ең құрығанда 5 балл алуға ұмтылуы керек. Білім беру саласы: бүл бағытта ешкімді жауапқа тартпайды. Денсаулық сақтау саласында да заңнама реттелмеген. Сыбайласқан жемқорлык болмаса да, өз қызметін пайдалану фактілері көп. Пәтер иелері кооперативтеріне қатысты шағым жиі түседі. Соттардағы және кедендегі сыбайласқан жемқорлық деңгейі әлі жоғары. Сыбайлас жемқорлық дәрі беріп емдейтін сырқат емес. Бұл дерттің алдын алып, қоғамға таралу жолдарын кесіп, оның ұлғаюьша жол бермеу керек. Ол үшін ат салысып, қарсы жұмылуымыз керек. Сонда ғана ел мүддесі үшін зор үлес қосатынымыз және халық сенімінен шығатынымыз анык. Қорыта айтқанда, жемқорлық - мемлекетті қүрдымға күлататын қауіпті жол. Мүның соңы жаксылыққа апармайтынын ескерсек, әр азамат бүл күресте белсенді болуы кажет - ак!

 

 

Как пандемия Covid-19 охватила мир

Covid-19 пандемиясы әлемді шарлағаннан кейін, Қордың негізгі міндеттері медициналық ұйымдарды үздіксіз қаржыландыру және осы аурумен күресуге тартылған дәрігерлерге материалдық қолдау көрсету болды. Наурыздан желтоқсанға дейін 4️⃣7️⃣0️⃣ мың медицина қызметкері ынталандыру төлемдерін алды. Өткен жылдың соңында тәуекелге душар болған дәрігерлер қосымша ақы алуды жалғастырады деген шешім қабылданды.
Қор қазақстандықтар сақтандырылу мәртебесіне қарамастан осы күрделі кезеңде медициналық көмек алуы үшін қолдан келгеннің бәрін жасағанын айтып өткен жөн. 384 мың адам провизорлық, карантиндік және инфекциялық стационарларға жатқызылды және емделді. Мобильді бригадалар шамамен 550 мың рет жолға шықты. 19,7 млрд теңге сомасына 1,9 млн-нан астам ПТР-тест өткізілді.

------------------------------------------

После того, как пандемия Covid-19 охватила мир, главными задачами Фонда стали бесперебойное финансирование медицинских организаций и материальная поддержка медиков, задействованных в борьбе с этим заболеванием. С марта по декабрь стимулирующие выплаты получили 4️⃣7️⃣0️⃣тысяч медицинских работников. В конце прошлого года было принято решение, что врачи, подвергающие себя риску, продолжат получать надбавки.

Стоит отметить, что Фонд сделал все возможное, чтобы казахстанцы в независимости от статуса застрахованности могли получить медпомощь в этот сложный период.
Госпитализировано и пролечено в провизорных, карантинных и инфекционных стационарах 384 тысячи человек. Мобильные бригады совершили около 550 тысяч выездов. Было проведено более 1,9 млн ПЦР-тестов на сумму 19,7 млрд тенге.

Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция занимает важное место в инфекционной патологии человека, что обусловлено тяжестью течения и высокой летальностью.

Заболеваемость регистрируется в течение всего календарного года. С наступлением холодов, наряду с гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), «поднимает голову» и менингококковая инфекция. Число случаев ее значительно возрастает.

В городе Минске ежегодно среди населения регистрируется от 20 до 100 случаев заболеваний. Из числа заболевших 50% составляют дети, прежде всего до 2-х лет; к сожалению, не обходится и без летальных исходов.

Что представляет собой менингококковая инфекция, разновидности ее клинических форм

Это острая инфекция, вызываемая менингококком и передающаяся воздушно-капельным путем.

 Основной формой менингококковой инфекции является носительство менингококка (без воспалительных процессов в носоглотке). У части зараженных людей размножение бактерий в носоглотке приводит к местным воспалительным реакциям (назофарингит).

У другой части зараженных возникает менингококковый сепсис (менингококцемия), при этом возбудитель с кровью проникает в различные органы. Чаще он проникает в центральную нервную систему, вызывая поражение мозговых оболочек (цереброспинальный менингит), и реже - мозговой ткани (энцефалит).

Это тяжелое и относительно редкое заболевание очень коварно, так как может быть молниеносным. В таких случаях при несвоевременном оказании неотложной медицинской помощи в течение 12 - 24-х часов с момента заболевания, больной может погибнуть или получить стойкое повреждение мозга; особенно это касается маленьких детей.

Острый назофарингит (воспаление носоглотки) проявляется в виде заложенности носа и насморка, повышения температуры тела, головной боли, кашля, першения в горле. При этой легкой форме обычно через 3-5 дней наступает выздоровление.

Самая опасная форма заболевания – менингококковый сепсис (менингококкимия),особенно ее молниеносная форма.

 • Основной признак молниеносной формы - это появление на коже через несколько часов от начала заболевания сыпи в виде кровоизлияний различной величины: от мелкоточечных до крупных в несколько квадратных сантиметров. Наиболее типичная сыпь напоминает звездочки, но неправильной формы. Чаще всего сыпь наблюдается на ягодицах, конечностях, бедрах, туловище, в очень тяжелых случаях - на лице и веках
 • Заболевание начинается внезапно, с повышения температуры тела до 38-40°С, заложенности носа, болей и першения в горле (на задней стенке глотки выражена бугристость малинового цвета и стекает слизь). Больные могут указать не только день, но и час заболевания.
 • Часты жалобы на сильную головную боль, которая может быть настолько выражена, что дети старшего возраста стонут, хватаются руками за голову.
 • Дети младшего возраста беспокойны, вскрикивают, у них нарушается сон.
 • Головная боль усиливается при резком движении, повороте головы, ярком свете, громком звуке, часто сопровождается рвотой, которая появляется с первого дня болезни и обычно не связана с приемом пищи, но обильная и не приносит облегчения.
 • У большинства рвота бывает повторной, иногда многократной. В отдельных случаях рвота - первый признак начинающегося менингококкового менингита.
 • Наблюдается напряженность затылочных и других мышц.
 • Уже в первые дни заболевания происходит изменение сознания от легкой оглушенности до комы, нередко сопровождающееся бредом и даже галлюцинациями.
 • У грудных детей отмечается напряженность или выбухание большого родничка.
 • Характерна так называемая «менингиальная поза» - больной лежит на боку с запрокинутой назад головой и ногами, приведенными к животу.

Источники заражения

Источником возбудителя инфекции служит больной человек или бактерио-носитель, у которого менингококки паразитируют в носоглотке, причем основным источником является здоровый бактерионоситель. Наиболее опасен носитель с признаками респираторного заболевания (назофарингит). Наличие воспалительного процесса в носоглотке, ангины способствуют формированию носительства и более длительному нахождению возбудителя в верхних дыхательных путях. Число носителей в сотни раз превышает число больных. Длительность носительства 2-3 недели. Оно формируется, как правило, у взрослых. Число их с осени к весне возрастает в 4-6 раз. При проведении выборочных лабораторных исследований здорового населения нашего города установлено, что около 7% здоровых лиц являются бактерионосителями менингококка.

От момента заражения до развития заболевания как правило проходит от 1 до 10 дней. Чаще болеют лица, связанные с длительным пребыванием на холоде и в тесных помещениях. Восприимчивость к менингококку зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Дети, рожденные от иммунных матерей, получают защитные антитела, они обнаруживаются у них в течение первых шести месяцев жизни. В дальнейшем большинство детей первых двух лет жизни не имеют иммунитета к менингококкам. В последующие годы он постоянно формируется за счет естественной иммунизации в результате встречи с возбудителем (носителями менингококков). Поэтому большинство заразившихся лиц не заболевает. При разговоре, чихании, кашле микроб попадает в организм восприимчивого человека (прежде всего это дети раннего возраста). Заражение происходит только при тесном и длительном общении (расстояние - менее 50 сантиметров). Возбудитель в аэрозоле, оставленном источником инфекции, сохраняется до 30 минут. В передаче инфекции наибольшая роль отводится носителям в окружении больного, родственникам, которые ухаживают за детьми. От этого факта зависят и меры профилактики.

Меры профилактики и защиты от менингококковой инфекции

Основными мероприятиями по борьбе с менингококковой инфекцией являются:

 • Выявление и лечение источников возбудителя инфекции (больного или менингококконосителя), особенно в детских дошкольных учреждениях, школах, ПТУ, интернатах, семьях методом осмотра и бактериологического исследования на носительство менингококка.
 • Родители должны помнить что маленьких детей нужно максимально оградить от общения с большим количеством людей, избегать поездок в общественном транспорте.
 • Нельзя с ними ходить в магазины, где тесно, много людей, среди них, несомненно, имеются бактерионосители; в гости, где ребенка каждый постарается приласкать, поиграть с ним, при этом совершенно не подозревая о том, что в этот момент он обрекает ребенка на тяжелое заболевание.
 • Избегать приглашения на семейные праздники знакомых, которые кажутся нездоровыми, с признаками ОРВИ, гриппа и т.д.
 • Легкое недомогание насморк, кашель у взрослых должны стать сигналом для надевания масок в помещениях, где находятся маленькие дети и тщательного мытья рук водой с мылом после кашля или чихания.

Соблюдать простейшие меры гигиены:

 • Часто проветривать помещения осуществлять влажную уборку не реже 2-х раз в день, увеличить расстояние между кроватями в детской комнате.
 • Пользоваться одноразовыми носовыми платками и утилизировать использованные .
 • Тщательно и часто мыть руки водой с мылом.
 • Санировать хронические заболевани носоглотки
 • В случае заболевания в семье все общавшиеся с больным должны обследоваться в микробиологической лаборатории Минского городского центра гигиены и эпидемиологии (ул.П.Бровки,13) с целью выявления носителей инфекции и последующего профилактического лечения.
 • Родителям, лицам, наблюдающим за больным, необходимо всегда помнить: при малейших симптомах заболевания надо вызвать скорую помощь и быстро доставить больного в больницу.

Только своевременно начатое лечение может спасти здоровье и жизнь больному!